گونیا دایکستی
  • نوع کالا گونیا دایکستی
  • متریال زاماک
  • کیفیت تولید +A و استقامت بالا برای تحمل وزن
  • اطلاعات بیشتر پیچ های گونیا وارداتی و غیر قابل هرز شدن