گونیا اکسترودی
  • نوع کالا گونیا اکسترودی
  • متریال آلومینیوم فابریک
  • کیفیت تولید +A و استفامت بالا برای تحمل وزن
  • اطلاعات بیشتر پیچ های گونیا وارداتی و غیر قابل هرز شدن