ست کیپر لولایی
  • نوع کالا ست کامل کیپر لولایی و کشویی
  • متریال زاماک
  • کیفیت تولید +A غیر قابل شکستن پس از مونتاژ
  • نوع چند تیکه کامل
  • روش اسمبل با استفاده از تسمه یراق